qy600千贏國際:大益普洱茶批发价格2018年09月22日

中国普洱茶网(www.sun777.com www.416338.com)2018年09月22日大益普洱茶价格,大益普洱茶最新价格,大益普洱茶每日批发报价,该报价包括大益出品的:紫大益,老树圆茶,传世,7542,轩辕号,兰韵,玫瑰大益,轩辕号,龙印,山韵,星耀,易武正山,凰后,布郎孔雀,8592熟,V93沱,龙柱圆茶,轩辕号,金大益,8582青饼,红玉,7562,7692,旺世,7262,柔侠、六六、大益2018年新茶、南糯青饼,云起,凰后等产品的每日批发
如需了解【大益普洱茶】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655 微信号:18987676737 chawo33 联系电话:18987676737 13330532093
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网(www.sun777.com www.416338.com)的关注!   ""表示涨价 ""表示跌价 ""表示持平
序号 茶品: 批次 详情 工艺 规格 零批价格 件批价格 备注
  2018年生茶              
1 大益黄金甲 1801 详情 357克/片 7片/提 4提/件 400元/片 10300元/件  
2 大益云起 1801 详情 357克/片 7片/提 4提/件 990元/片 26000元/件  
3 大益7542 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件 158元/片 6600元/件  
4 大益旺世 1801 详情 357克/片 7片/提 4提/件 340元/片 8700元/件  
5 吾心光明 1801 详情 357克/片 7片/提 4提/件 570元/片 15000元/件  
6 千羽孔雀 1801 详情 357克/片 7片/提 4提/件 3000元/片 电询  
  2018年熟茶              
1 大益7262 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件 76元/片 3050元/件  
2 大益7692 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件 46元/片 1750元/件  
3 红韵圆茶 1801 详情 100克/片 5片/盒 6盒/件 29元/片 800元/件  
4 大益0562 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件 65元/片  2350元/件  
5 大益7572 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件 92元/片 3600元/件—  
6 大益五子登科 1801 详情 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 39元/片 2200元/件—  
7 大益8592 1801 详情 357克/片 7片/提 6提/件   1720元/件 新品
  2017年生茶              
1 甲级青沱 1701 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 12元/沱 1100元/件   
2 轩辕号 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 5000元/片 200000元/件  
3 金大益 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 1220元/片 47500元/件  
4 一团春意 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 210元/片 5500元/件  
5 味最酽青饼 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 116元/片 3100元/件—  
6 天地一流 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件x 340元/片 8300元/件  
7 凰后归来 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 680元/片 17800元/件  
8 大益7542 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 195元/片  7800元/件  
9 经典7542 1701 详情 150克/盒 40盒/件 42元/盒 1500元/件  
  2017年熟茶              
1 大益7592 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 48元/片 1900元/件  
2 大益8592 1702 详情 357克/片 7片/提 6提/件 48元/片 1900元/件—  
3 大益宝盒 1701 详情 生熟套装 50克*20袋/盒,1000克/盒 580元/盒 电询  
4 大益8562 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 59元/片 1530元/件—  
5 大益龙柱圆茶 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 170元/片 4400元/件  
6 大益7572 1702 详情 357克/片 7片/提 6提/件 88元/片 3550元/件  
7 大益柔侠 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 365元/饼 14400元/件—  
8 大益V93 1701 详情 100克/沱 100沱/件 15元/沱 1400元/件—  
9 大益7452 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 70元/片 2800元/件—  
10 味最酽熟饼 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 65元/片 1700元/件—  
11 大益8592 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 56元/片 2200元/件—  
12 大益7572 1701 详情 357克/片 7片/提 6提/件 117元/片 4500元/件  
13 凤凰格格 1701 详情 100克/片,5片/盒,16盒/件 49元/片 3700/元件  
14 星耀亚洲 1701 详情 357克/片 7片/提 4提/件 192元/片 5000元/件  
15 经典7572 1701 详情 150克/盒 40盒/件 42元/盒 1500元/件  
  2016年生茶              
1 甲级青沱 1601 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 16元/沱 1500元/件—  
2 星耀亚洲 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 430元/片 11500元/件 电询
3 黄金岁月 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 345/元片 9200元/件  
4 大益兰韵 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 800元/片 23800元/件— 电询
5 大益珍藏孔雀 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 2000元/片 76000元/件— 电询
6 大益8582 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 99元/片 3900元/件— 电询
7 大益老树圆茶 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 850/元片 35000元/件 电询
8 大益高山韵象 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 325元/片 8500元/件  
8 大益7542 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 165元/片 6600元/件  
10 大益龙生甘露 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 230元/片 5900元/件  
11 大益云水臻 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 285元/片 7800元/件   
12 美猴乾坤(猴王)饼 1601 产品详 情 800克/片,1片/盒  4    盒/件 900元/片 3300元/件  
13 美猴乾坤(珍藏版) 1601 详情 357克/饼,x7饼/提  4提/件 295元/片 8000元/件   
14 大益山韵 1601 详情 357克/饼,x7饼/提 6提/件 660元/片 27500元/件  
  2016年熟茶              
1 大益国色天香 1601 详情 357克/片 7片/提 14片/件 300元/饼 3500元/件  
2 陈香厚韵 1601 详情 2000克/砖,4砖/件 550元/片 2100元/件  
3 大益楚韵 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 220元/片 5600元/件  
4 大益8592 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 57元/片 2200元/件—  
5 大益7592 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 57元/片 1500元/件—  
6 大益厚德 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 69元/片 1800元/件   
7 大益老茶头 1601 详情 280克/片 36片/件 145元/砖 4800元/件—  
8 www.sun777.com大益越陈越香 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 85元/片 2300元/件  
9 大益7562 1601 详情 250克/砖,40砖/件 49元/砖 1900元/件—  
10 大益7572 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 120元/饼 4600元/件—  
11 大益 得福 1601 详情 100克/饼 5饼/提 12提/件 25元/饼 1380元/件—  
12 大益V93 1601 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 18.5元/沱 1750元/件  
13 陈香雅韵 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 76元/饼 2000元/件— 缺货
14 玫瑰大益 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 380元/饼 10000元/件—  
15 大益徽之韵 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 65元/饼 1650元/件—  
16 大益0532 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 95元/饼 2520元/件  
17 八级普饼 1601 详情 357克/片 7片/提 6提/件 55元/饼 2100元/件  
18 大益金玉 1601 详情 357克/片 5片/提 4提/件 120元/片 2250元/件  
19 大益7752 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 75元/片 2000元/件—  
20 大益金果 1601 详情 357克/片 7片/提 4提/件 74元/片 1900元/件  
21 大益六六大顺 1601 详情 660克/砖,12砖/件 240元/砖 2750元/件—  
22 大益莲韵 1601 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 80元/片 2050元/件  
23 大益7452 1601 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 77元/饼 3000元/件  
24 大益悟空饼 1601 详情 100克/片,5片/盒,16盒/件 36元/片 2650元/件  
25 大益七级散普 1601 详情 8克/袋,50袋/包,20包/件 2元/袋 1700元/件  
26 大益金柑普 碧钰 2016 详情 500克/罐,6罐/件 335元/罐 1800元/件—  
27 大益小青柑 翠玉 2016 详情 2000克/罐,2罐/件 2398元/罐 3600元/件—  
  2015年生茶              
1 大益7542 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 126元/片 3400元/件  
2 大益7742 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 380元/片 15400元/件 电询
3 南糯生态青饼 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 330元/片 8400元/件  
4 大益07陈年特选7542 1501 详情 70g/盒,20盒/提,2提/件 38元/盒 1400元/件  
5 大益普洱源 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 65元/饼 1700元/件  
6 大益传奇 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 164元/饼 6700元/件  
7 大益陈韵青饼 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 185元/饼 4600元/件  
8 大益春圆 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 65元/饼 2600元/件  
9 大益紫大益 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 430元/饼 16000元/件  
10 大吉象山 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 95元/饼 2500元/件  
11 善美祥羊 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 180元/饼 4600元/件  
12 大益甲级青沱 1501 详情 100克/沱,,5沱/袋,10袋/盒,2盒/件 17元/沱 1600元/件  
13 大益勐海沱茶 1501 详情 250克/沱,2沱/袋,16袋/件 40元/沱 1200元/件  
14 正品小金沱 1501 详情 3g*12/盒,30盒/件 25.8元/盒 400元/件  
  2015年熟茶              
0 经典7572 1501 详情 150克/盒,40盒/件 44元/饼 1600元/件  
1 大益7572 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 98元/饼 2650元/件  
2 大益新版8592 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 60元/饼 2400元/件  
3 大益高山韵象 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 80元/饼 2050元/件  
4 大益象山普饼  1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 72元/饼 1900元/件  
5 大益07陈年特选7572 1501 详情 80g/盒,20盒/提,2提/件 41元/盒 1500元/件 电询
6 大益正品小金沱 1501 详情 3克/沱,15沱/盒,24盒/件 21.5元/盒 470元/件  
7 飞虎传奇 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 103元/饼 2650元/件  
8 大益陈香雅韵 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 69元/饼 1850元/件  
9 大益御贡圆茶 1501 详情 200克/饼,5饼/提,6提/件 87元/饼 2450元/件  
19 大益普洱源 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 61元/饼 1600元/件   
11 大益7692 1501 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 63元/饼 1900元/件  
12 大益7692 1502 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 62元/饼 1800元/件  
13 大益7552 1501 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 70元/饼 2850元/件 —  
14 大益V93 1501 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 19元/沱 1800元/件  电询
15 大益V93 1502 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 19元/沱 1800元/件   
16 大益勐海沱茶 1501 详情 250克/沱,2沱/袋,16袋/件 43元/沱 1400元/件  
17 大益 茶缘 1501 详情 357克/饼,7饼/提,2提/件 86元/饼 1100元/件  
  2014年生茶              
1 大益传世 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 640元/饼 16800元/件 电询
2 大益甲级青沱 1401 详情 100克/沱,,5沱/袋,10袋/盒,2盒/件 18元/沱 1700元/件 电询
3 大益勐海孔雀 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 545元/饼 21500元/件  
4 大益经典红丝带7432 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 115元/饼 4500元/件  
5 大益普知味 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 65元/饼 2500元/件  
6 大益易武正山 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 420元/饼 11200元/件  
7 大益7542 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 124元/饼 3250元/件  
8 大益玉润天香 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 130元/饼 5000元/件  
9 大益7582青饼 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 75元/饼 3000元/件  
10 大益英雄骏马 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 330元/饼 8500元/件  
11 大益英雄骏马 1401 详情 800克/饼,4饼/件 1550元/片 5800元/件  
12 大益悦品 1401 详情 300克/饼,7饼/提,6提/件 55元/饼 2050元/件  
13 经典7542 1401 详情 150克/盒,40盒/件 42元/饼 1600元/件 电询
  2014年熟茶              
1 大益红韵圆茶 1401 详情 100克/饼,5饼/盒,6盒/件 37元/饼 1020元/件  电询
2 大益红玉 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 130元/饼 3400元/件  
3 大益7592 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 65元/饼 2500元/件  
4 大益老茶头 1401 详情 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 36元/饼 4100元/件  
5 大益金针白莲 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 300元/饼 7850元/件  
6 大益7572(新版) 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 100元/饼 2650元/件  
7 大益勐海之星 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 110元/饼 2800元/件  
8 大益大叶醇 1401 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 65元/饼 2500元/件  
9 大益V93 1401 详情 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 20元/沱 1900元/件 电询
10 大益7262 1401 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 82元/饼 2100元/件  
11 大益五子登科 1401 详情 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 53元/饼 3000元/件  
12 大益一级散普 1401 详情 125克/盒,24盒/件 120元/盒 2650元/件 电询
  2013年生茶              
1 大益甲级沱茶 301 详情 100克/沱,5沱/条,30条/件 15元/沱 2000元/件 — 电询
2 大益菁华厚砖 1301 详情 1000克/盒,12盒/件 300元/盒 3300元/  
3 大益吉祥沱茶 1301 详情 100克/盒  60盒/件 27元/盒 1450元/件  
4 大益金色韵象 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 420元/饼 10900元/件  
5 大益陈韵方茶 301 详情 250克/砖,48砖/件 79元/砖 3400元/件  
6 大益7542(新版) 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 135元/饼 3600元/件  
7 大益经典7542 301 详情 150克/盒,40盒/件 46元/ 盒 1750元/件 电询
8 大益高山韵象 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 280元/饼 7400元/件  
9 大益7742青饼 1301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 240元/饼 9500元/件  
10 大益8582靑饼 301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件  82元/饼 3150元/件  
11 大益7542青饼 301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件  130元/饼 5050元/件  
12 大益灵蛇献宝 301 详情 357克/饼,7饼/提,4提 320元/饼 8600元/件  
13 大益8542青饼 1301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3300元/件  
14 大益早春乔木圆茶 1301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件  660元/饼 26000元/件 电询
  2013年熟茶              
1 大益8592 301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 78元/饼 3000元/件  
2 大益五子登科 301 详情 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 60元/饼 3300元/件 电询
3 大益勐海之星 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 131元/饼 3400元/件 电询
4 大益新版味最酽 1301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 70元/饼 2850元/件 电询
5 大益7572老版 301 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 132元/饼 5150元/件  
6 大益7572熟饼(新版) 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 110元/饼 2900元/件  
7 大益金针白莲 1301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 300元/饼 8000元/件 电询
8 大益经典7572 301 详情 150克/盒,40盒/件 50元./盒 1800元/件 电询
9 大益7562熟砖 301 详情 250克/砖,60砖/件 56元/砖 3100元/件  
10 大益丹青熟饼 301 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件  265元/饼 7000元/件  
11 大益小龙柱 301 详情 357克/饼,5饼/提,6提/件  230元/饼 6500元/件  
  2012年生茶              
1 大益甲级沱茶 201 详情 100克/沱,5沱/条,30条/件 16元/沱 2200元/件   
2 大益7542青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 143元/饼 5200元/件   
3 大益7542青饼 203 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 288元/饼 11000元/件 电询
4 大益7542青饼 202 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 130元/饼 5100元/件   
5 大益7542青饼 205 详情 357克/饼,7饼/提,12提/件 150元/饼 14000元/件 电询
6 大益银孔雀 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 150元/饼 5800元/件 —  
7 大益笋壳青砖 201 详情 250克/砖,60砖/件 50元/砖 2800元/件  
8 大益熊猫沱 201 详情 100克/沱, 5沱/条, 20条/件 41元/沱 3900元/件  
9 大益五子登科青饼 201 详情  357克/饼,5饼/提,6提/件 750元/饼 30000元/件   电询
10 大益龙印青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 1180元/饼 44000元/件 —  电询
11 大益高山韵象 201 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件  540元/饼 14000元/件   
12 大益布朗孔雀青饼 201 详情 357g/饼,7饼/提,4提/件 3000元/饼 76000元/件 电询
13 大益8582青饼 202 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 80元/饼 3200元/件  
14 大益8582青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 84元/饼 3300元/件  
15 大益银大益青饼 201 详情  357克/饼,7饼/提,6提/件 580元/饼 23000元/件  电询
16 大益勐海之春青饼 201 详情 生  357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3600元/件   
17 大益春尖青沱 201 详情  250克/沱,2沱/条,24条/件 67元/沱 2580元/件  
18 大益龙腾盛世青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 650元/饼 16500元/件  
19 大益易武正山 201 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件  740元/饼 20000元/件 电询
20 大益普知味青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 70元/饼 2800元/件   
21 大益7532青饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 85元/饼 3250元/件  
22 大益春早礼盒青饼 201 详情 500克/盒,12盒/件 280元/盒 3000元/件  电询
23 大益天地人和套装茶 201 详情 生熟 357克/饼,生熟饼/盒,8盒/件  476元/盒  3450元/件  电询
24 大益之恋套装砖 201 详情 生熟 60克/砖,4砖/盒,4盒/套,8套/件 24元/砖 2400元/件  电询
  2012年熟茶              
1 大益小龙柱圆茶 201 详情 357克/盒,28盒/件 245元/盒 6600元/件   
2 大益7572熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 145元/饼 5500元/件  
3 大益7572熟饼 202 /203 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 138元/饼 5300元/件  
4 大益经典7572 201 详情 150克/盒,40盒/件 50元/盒 1900元/件 电询
5 大益红韵圆茶 201 详情 100克/饼,5饼/盒,24盒/件 33元/饼 4000元/件 电询
6 大益7632熟饼  201 详情 357g/饼,7饼/提,6提/件 110元/饼 4200元/件  
7 五子登科熟饼 201 详情 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 71元/饼 4000元/件   
8 大益巴达高山熟砖 201 详情 1000g/砖,12砖/件 320元/砖 3900元/件 —  
9 大益0532熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 100元/饼 3900元/件  
10 大益7262熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 110元/饼 4200元/件  
11 大益普知味熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 85元/饼 3300元/件   
12 大益龙柱圆茶柱装熟茶 201 详情 357g/饼,14饼/条,2条/件 3200元/条 6000元/件 电询
13 大益7552熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3450元/件  
14 大益金针白莲熟饼 201 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 340元/饼 9800元/件 电询
15 大益8592熟饼 202/203 详情 357g/饼,7饼/提,6提/件 75元/饼 3100元/件   
16 大益勐海之星熟饼 201 详情  357克/饼,7饼/提,4提/件 170/饼 4300元/件   
17 大益一级散普 201 详情 5克/包 25包/盒 24盒/件 200元/盒 4500元/件 电询
18 大益老茶头熟砖 201 详情 250克/盒,40盒/件 175元/盒 6300元/件 电询
19 大益如意沱 201 详情 100克/盒,60盒/件 27元/盒 1450元/件 电询
  2011年生茶              
1 大益7542青饼 102   详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5200元/件  
2 大益7542青饼 103 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5200元/件  
3 大益7542青饼 106 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5200元/件  
4 大益勐海之春青饼 101 详情  357克/饼,7饼/提,6提/件 93元/饼 3800元/件  ?
5 大益女儿贡青饼 101 详情 200克/饼,5饼/提,8提/件 92元/饼 3600元/件  
6 大益之恋青饼 101 详情  357克/饼,7饼/提,4提/件 155元/饼 4000元/件  ↓ ?电询
7 大益味最酽青饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 123元/饼 4800元/件  
8 大益辛亥革命青饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 390元/饼 10300元/件  ?电询
9 大益甲级青沱 101 详情 100克/沱,5沱/条,30条/件 17元沱 2350元/件  电询
10 大益甲级青沱 102 详情 100克/沱,5沱/条,30条/件 17元/沱 2300元/件  ?
11 大益勐宋青沱 101 详情 250克/沱,24沱/件 107元/沱 2400元/件  ?电询
12 大益之恋青饼(礼盒) 101 详情 357克/盒,10盒/件 270元/盒 2500元/件  ?
13 大益金大益青饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 4000元/饼 130000元/件 电询
14 大益92方砖生茶 101 详情 100克/砖,120砖/件 125元/砖 14000元/件  
15 大益宝兔迎财青饼 101 详情  357克/饼,7饼/提,4提/件 330元/饼 8600元/件  
16 大益春早青饼 101 详情 500克/饼,12饼/件 317元/饼 3150元/件 — ?
17 巴达高山有机青饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 196元/饼 4800元/件  缺货
18 大益醇青饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 132元/饼 5000元/件    
19 大益雪韵方砖 101 详情 100克/砖,60砖/件 53元/砖 2900元/件 缺货
20 大益8582 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 98元/饼 3800元/件  
  2011年熟茶              
1 大益7572熟饼 102 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5400元/件  
2 大益7572熟饼 103 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5400元/件 ?
3 大益7572熟饼 105 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 135元/饼 5400元/件  
4 大益7572熟饼 106 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 140元/饼 5400元/件 ?
5 大益0532熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 110元/饼 4200元/件  ?
6 大益7262熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 110元/饼 4200元/件 ?
7 大益7262熟饼 102 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 97元/饼 3850元/件 — ?电询
8 大益7562熟砖 101 详情 250克/砖,60砖/件 65元/砖 3600元/件 ?电询
9 大益7592熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3500元/件 — ?
10 大益普知味熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 82元/饼 3300元/件 ?
11 大益8592熟饼 102 详情  357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3450元/件  ?
12 大益宫廷散茶(精装) 101 详情 50克/罐,4罐/盒,10盒/件 366元/盒 3400元/件  电询
13 大益宫廷熟饼 101  详情 200克/饼,5饼/提,8提/件 135元/饼 4900元/件 电询
14 大益之恋熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 115元/饼 3000元/件  ?
15 大益之恋熟饼(礼盒) 101 详情 357克/盒,10盒/件 257元/盒 2500元/件  ?
16 大益味最酽普饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 85元/饼 3250元/件  ?
17 大益老茶头砖熟茶 101 详情 250克/砖,40砖/件 170元/砖 6500元/件 ?电询
18 大益玉润普饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 125元/饼 3050元/件 — ?
19 大益小龙柱熟饼 101 详情 357克/盒,28盒/件 255元/盒 6500元/件 电询
20 大益醇香四季礼品 101 详情 熟茶  80克/盒,4盒/提,80盒/件  24元/盒 1700元/件   
21 大益辛亥革命熟饼 101 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 198元/饼 5200元/件 ?
21 大益V93熟沱 101 详情 250克/沱,4沱/袋,12袋/件 85元/沱 3400元/件  电询
22 大益V93熟沱 101 详情 100克/沱,5沱/袋,30袋/件 25元/沱 3450元/件  
  2010年生茶              
1 大益黄金岁月 001 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 480元/饼 12000元/件 电询
2 大益女儿贡青饼 001 详情 200克/饼,5饼/提,8提/件 109元/饼 3800元/件  
3 大益7542青饼 005/006 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件  152元/饼  5900元/件   
4 大益甲级青沱 003 详情 100克/沱,5沱/袋,30袋/件 18元/沱 2550/元件↑  
  2010年熟茶              
1 大益7572熟饼 005/006 详情  357克/饼,7饼/提,6提/件 145元/饼 5700元/件 ?
2 大益7572熟饼 002/003 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 145元/饼 5700元/件  
3 大益V93熟沱 002/003 详情 100克/沱,5沱/条,30条/件 27元/沱 3800元/件 ?
4 大益8592熟饼 002 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 90元/饼 3600元/件  ?
5 大益小龙柱熟饼 001 详情 357克/饼,28饼/件 227元/饼 6800元/件 ?电询
6 大益7262熟饼 003 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 130元/饼 4600元/件   
7 大益高山韵象 001 详情 357克/饼,7饼/提,4提/件 135元/饼 3500元/件  
8 大益贡沱(典藏精装) 001 详情 100克/盒,60盒/件 42元/盒 2250元/件 电询
  2009年熟茶              
1 大益7562熟砖 902 详情 250克/盒,60盒/件 105元/盒 5800元/件     
2 大益7572熟饼 905 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 170元/饼 6500元/件   
3 大益7572熟饼 907 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 170元/饼 6500元/件   
4 大益7262熟饼 902 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 121元/饼 4400元/件  电询
5 大益7592熟饼 901 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 88元/饼 4200元/件 缺货
  其他年份              
1 大益勐海之星 601 详情 400克/饼,7饼/提,12提/件 450元/饼 35000元/件 电询
2 大益7562熟砖 701 详情 250克/盒,60盒/件 105元/盒 6000元/件   
3 大益7262 702 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 152元/饼 6000元/件   
4 大益7572  803/810 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 195元/饼 7600元/件  批次电询
5 大益7572 702/703 详情 357克/饼,7饼/提,6提/件 202元/饼 8000元/件 批次电询
6 大益紧砖茶 501 详情 250克/砖,4砖/包/128砖/件 85元/砖 10000元/件  电询
7 大益紧砖茶 2002年 详情 250克/砖,3砖/包 780元/包   电询
8 www.sun777.com大益7572 2002(203) 详情 357克/饼,7饼/提,12提/件 1000元/饼    
9 V93十年磨一剑 501 详情 250克/沱,4沱/条,25条/件 380元/沱 32000元/件  整件电询
10 大益7572 2006年 详情 357克/饼,7饼/提,12提/件 295元/饼 23500元/件  

如需了解【大益普洱茶】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) www.sun777.com普洱茶网各个银行收款账户
责编:三笑

相关阅读:

热词推荐:

本文来源:http://www.416338.com/gz_house_sina_com_cn/

www.sun777.com,相比于2014、2015年,魅族每个系列只发一款新机,销量增长明显。  实际上,从一开始,“互联网思维”就深扎于“互联网大数据分析中心”。在2017年9月15日,卡西尼号将结束20年的太空飞行,坠入土星大气层。2003年,日本成功发射“隼鸟”小行星探测器,2006年发射成功“日之出”太阳探测器,2007年发射成功“辉夜姬”月球探测器。

张艺谋爆料这部面向全球发行的最高规格3D电影将进行VR开发,虽然细节之处没有透露,但这部最强明星阵容的奇幻巨制经过VR开发,粉丝们就能通过VR零距离和偶像展开虚拟现实的旅行了。[摘要]卫星照片的商用化催生了很多新的行业和企业。这些问题就如同虚拟按键一般,无形中降低了体验的顺畅度。在今年的360巴迪龙儿童手表发布会上,360公司还承诺,每销售一块巴迪龙儿童手表SE,360都将捐赠3.6元给中华少年儿童慈善救助基金会,用来支持儿童慈善救助事业。

书中,名美国人发射了一颗名叫哥伦比亚号的月球炮弹,重约2万磅(约合9072千克),造价约550万美元。其次是游戏的操作,作为一款追求轻松畅快的页游,《五鼠闹东京》可谓是将便利做到了极致,自动寻路、自动剧情、自动升级……等等等等,大部分的常规动作都可以自动完成,上班族完全可以一边办公、一边跟人聊天一边玩游戏,工作、娱乐两不误。北京民间投资增速由正转负,增速下滑5.1%;青海则是跌幅扩大至17.1%。  纳齐尔2015年11月6日被捕,警方随后查出他更多劣迹。

?

申博开户送28元 申博线路检测登入 申博官网登录登入 申博支付宝充值 菲律宾申博开户合作 百家乐支付宝充值
www.22sbc.com 申博真人游戏直营网 申博太阳城登入 申博真人游戏娱乐登入 菲律宾太阳娱乐官网登入 申博注册赠送体验金
太阳城亚洲游戏登入 太阳城注册开户登入 申博代理登录 太阳城娱乐网址 www.msc55.com 老虎机支付宝充值